Chuyên đề - Hành trang Tin học

Báo cáo chuyên đề:

HÀNH TRANG TIN HỌC

 

I. Thời gian – địa điểm - đối tượng:

 • Thời gian: hội thảo diễn ra trong 02 ngày (01 buổi/ngày) với thời gian cụ thể như sau:
 • Ngày 04/12/2017: từ 08g00 đến 11g00. (thứ hai)
 • Ngày 11/12/2017: từ 08g00 đến 11g00. (thứ hai)
 • Địa điểm: Phòng 408 - Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.
 • Đối tượng: Sinh viên đang học môn Nhập môn tin học, và các bạn sinh viên khóa 2017 – khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh.

II. Nội dung

 • Hướng dẫn phương pháp học và tự học với bộ môn Nhập môn tin học.
 • Phương pháp tìm và đọc, hiểu tài liệu với bộ môn Nhập môn tin học.
 • Giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên về các ứng dụng văn phòng hỗ trợ cho môn học Nhập môn tin học.
 • Nội dung cụ thể ở từng buổi của chuyên đề diễn ra như sau:
  • Ngày 04/12/2017: Thao tác ứng dụng
  • Ngày 11/12/2017: Hành trang kiến thức

 

TOÀN BỘ SINH VIÊN ĐỀU ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN KHI THAM DỰ

 

Top