Vị trí chỗ ngồi lễ phát bằng tốt nghiệp 2017

Vị trí chỗ ngồi trong hội trường của sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp 2017 (Ngày 07/10/2017)

  1. Đề nghị sinh viên đã đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp:
  2. Bắt buộc phải mặc lễ phục của trường khi tham gia buổi lễ
  3. Tập trung tại hội trường lầu 6 - 97 Võ Văn Tần vào lúc 12h30 ngày 07/10/2017 để tập dợt
  4. Nhận và trả lễ phục tốt nghiệp đúng theo thông báo của phòng công tác sinh viên.

Danh sách chi tiết

Danh sách cập nhật ngày 05/10/2017

 

 

Top