Chương Trình Học Bổng DXC Việt Nam

Chương Trình Học Bổng DXC Việt Nam

Nhằm khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên CNTT nỗ lực vượt khó, đạt kết quả cao trong học tập và nghiên cứu chuyên ngành, Ban Giám Đốc Công ty DXC Việt Nam quyết định trao những phần học bổng cho các bạn sinh viên của Khoa CNTT như sau:

Nội dung chi tiết xem ở đây.

Đề nghị các bạn Khóa 2014 và 2015 đủ điều kiện nhận học bổng làm hồ sơ và gửi về VP Khoa. Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 12/10/2017, để Khoa tổng hợp và gửi danh sách cho công ty.

 

 

 

Top