Chuyên đề: Ứng dụng IT trong quản lý kênh bán hàng phân phối

Chuyên đề:

ỨNG DỤNG IT TRONG QUẢN LÝ KÊNH BÁN HÀNG PHÂN PHỐI

 
Chi tiết:
  • Thực trạng kênh phân phối.
  • Các vấn đề đặt ra trong việc quản lý kênh phân phối hiệu quả.
  • Ứng dụng IT trong việc quản lý kênh phân phối.
Báo cáo viên:
  • Ông Đỗ Minh Thuận. 
  • Thủ khoa khoa công nghệ thông tin - ĐH Mở khóa 2005 -2009. 
  • Tốt nghiệp thạc sĩ trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên năm 2015.
  • Công việc hiện tại : IT Project Manager - Customer Team System Manager - công ty Procter & Gamble (P&G) VietNam.
 
Thời gian báo cáo:  14g00 thứ Tư ngày 18/10/2017. 
Địa điểm báo cáo:  Phòng NK202, 371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp
 
Đối tượng:
Yêu cầu bắt buộc đối tất cả sinh viên các lớp trên, và khuyến khích đối với sinh viên các lớp khác.
 
Tất cả sinh viên tham gia được cộng điểm rèn luyện
 
 

 

Top