TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Mở

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Mở

Hiện tại dự án TMA Foundation Training - TFT đang tuyển dụng sinh viên CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của dự án. Qua đó, hỗ trợ cho sinh viên mới ra trường có việc làm ổn định.

 

Top