Báo cáo chuyên đề Hệ Thống Thông Tin

Báo cáo chuyên đề Hệ Thống Thông Tin

 
1. Phát triển HTTT:
  • Thông tin chuyên gia: Trần Thị Thu SươngBusiness Analyst – Công ty Nash Tech – HCM
  • Thời gian chuyên đề: 9/3/2018 (chiều thứ 6)
  • Đề tài chuyên đề: Các giai đoạn trong quy trình phát triển một hệ thống thông tin – Waterfall vs Agile
2. Công cụ thiết kế HTTT:
  • Thông tin chuyên gia: ThS Phạm Công Thiện, Delivery Head, Cty Terralogic Vietnam
  • Thời gian chuyên đề: 17/3/2018 (sáng thứ 7)
  • Đề tài chuyên đề: Một số giải pháp phần mềm trong thiết kế Hệ Thống Thông Tin và Hướng Nghiệp.
3. Đối tượng tham gia:
  • Bắt buộc đối với các lớp có môn học liên quan
  • Các bạn lớp khác có thể tham gia nếu quan tâm
 
THAM GIA SẼ ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN
 

 

Top