Chuyên đề : Ứng dụng máy học để giải quyết các bài toán về thị giác máy tính

Chuyên đề : "Ứng dụng máy học để giải quyết các bài toán về thị giác máy tính" 
 
Báo cáo viên : TS. Trương Hoàng Vinh
Nội dung : Trình bày các khái niệm cơ bản của bài toán nhận dạng trong thị giác máy tính và các hướng nghiên cứu mới nhằm giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về ứng dụng của máy học trong các vấn đề thực tế như nhận dạng mặt người, sinh trắc học (vân tay, mống mắt, tai,...), theo dõi người, ứng dụng của thị giác máy tính trong thể thao, nghệ thuật, nông nghiệp. 
Đối tượng : Sinh viên từ năm thứ 1 đến năm 3. 
Thời gian và địa điểm : 8H00 ngày 26/03/2018 tại Phòng 407, Cơ sở Nguyễn Kiệm.
 
Cộng  điểm rèn luyện khi tham gia

 

Top