Thông báo - Khai mạc lớp ôn tập Olympic tin học 2018

[THÔNG BÁO]

Chuẩn bị khai mạc lớp ôn tập Olympic tin học 2018.
Các bạn hãy theo dõi đợi lịch cụ thể nhé.
Sẽ bắt đầu vào tháng 4 này.

 

Top