Thông báo sinh hoạt với ban chủ nhiệm khoa

THÔNG BÁO

SINH HOẠT VỚI BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

Thời gian: 10h30 ngày 3/4/2018 (thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường lầu 4 cơ sở Nguyễn Kiệm

Nội dung: Tư vấn chuyển qua ngành Công Nghệ Thông Tin

Đối tượng: Toàn bộ sinh viên Khóa 2017

 

Top