THÔNG BÁO: NGHỈ HỌC THỰC HÀNH

THÔNG BÁO

NGHỈ HỌC THỰC HÀNH TẠI PHÒNG MÁY CƠ SỞ NGUYỄN KIỆM
 

Khoa Công Nghệ Thông Tin thông báo các lớp học THỰC HÀNH tại phòng máy cơ sở Nguyễn Kiệm tạm nghỉ học từ ngày 11/04/2018 đến hết ngày 15/04/2018. Các lớp học LÝ THUYẾT vẫn học bình thường. 

Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2018
Vp.KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top