THÔNG BÁO: THAY ĐỔI LỊCH THI TRÊN MÁY HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI LỊCH THI TRÊN MÁY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Địa điểm thi: Phòng máy - 371 Nguyễn Kiệm, Q. Gò Vấp
Thời gian thi:

  • Ca 1: bắt đầu lúc 07g00
  • Ca 2: bắt đầu lúc 09g15 
  • Ca 3: bắt đầu lúc 13g00
  • Ca 4: bắt đầu lúc 15g15
  • Ca 5: bắt đầu lúc 17g45

Chi tiết xem tại đây.

 

Top