THÔNG BÁO: LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2014, NGÀNH KHMT, HTTTQL HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Thông báo

Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ đại học khóa 2014, ngành Khoa học Máy tính, ngành Hệ thống Thông tin Quản lý học kỳ 2 năm học 2017-2018

  • Sinh viên có mặt trước 30 phút để chuẩn bị
  • Trang phục lịch sự

Lịch chi tiết xem tại đây.

 

Top