DXC - Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program)

Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program)

DXC tiếp tục triển khai chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program) cho công nghệ JAVA vào ngày 11 tháng 06 năm 2018.

***Một số thông tin tóm tắt về chương trình:

  • Chương trình kéo dài từ 06 tuần (bắt đầu từ ngày 11/6/2018)
  • Được hỗ trợ 10,000,000 VND nếu hoàn tất chương trình học và được tuyển dụng chính thức vào công ty.
  • Được đào tạo miễn phí.

Đối tượng của chương trình là các bạn:

  • Sinh viên năm cuối chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp trong ngành CNTT hoặc đã tốt nghiệp nhưng đi làm dưới 06 tháng;
  • Có kỹ năng tiếng Anh giao tiếp cơ bản
  • Có kiến thức tổng quát về ngôn ngữ lập trình Java
  • Cam kết gắn bó với DXC Việt nam ít nhất 24 tháng kể từ ngày được tuyển dụng chính thức;

Các bạn sinh viên nào quan tâm  đến chương trình Tuyển Dụng này vui lòng liên hệ nhé.

Vui lòng lưu ý:

  • Nếu có CV nào phù hợp, xin Thầy Cô gửi giúp qua địa chỉ email này: vphan5@csc.com hoặc các bạn sinh viên có thể nộp đơn trực tiếp đến địa chỉ email trên
  • Deadline đăng ký: 01/06/2018

 

 

Top