Thông báo xét, cấp học bổng vượt khó học tập học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2015-2016.

Thông báo xét, cấp học bổng vượt khó học tập học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2015-2016.

Căn cứ tờ trình số 30/CTSV ngày 26/02/2016 đã được Ban giám hiệu phê duyệt về việc điều chỉnh xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2015 - 2016; phòng Công tác sinh viên thông báo kế hoạch xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:

(Xem chi tiết thông báo tại đây)

Mẫu đơn xin cấp học bổng vượt khó tại đây.

Sinh viên có thể đăng ký xét, cấp học bổng theo đường link: http://goo.gl/forms/loEeiSvXze

 

Top