THÔNG BÁO KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN TRONG HỌC KÌ 3

VP Khoa CNTT tiến hành khảo sát ý kiến sinh viên ngành Khoa học Máy tính (KHMT), ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (HTTTQL) &  Hệ liên thông đại học về cơ sở vật chất, tình hình học tập các môn học của học kì 3 năm học 2017 - 2018 (CHỈ ÁP DỤNG CHO KHÓA CÓ MÔN HỌC TRONG HỌC KÌ 3 NĂM 2017-2018).

Đề nghị các bạn tham gia thực hiện khảo sát đầy đủ. Sinh viên thực hiện khảo sát sẽ được cộng điểm rèn luyện.

          *******Hạn chót thực hiện khảo sát ngày 13/07/2018**********

Hệ liên thông đại học: https://goo.gl/GDxwmx

Khóa 2015:

Ngành KHMT khóa 2015: https://goo.gl/juJfo6

Khóa 2016:

Ngành KHMT khóa 2016: https://goo.gl/V2cLSJ

Ngành HTTTQL khóa 2016: https://goo.gl/ssqLG8

Khóa 2017:

Ngành KHMT khóa 2017: https://goo.gl/shPKbF

Ngành HTTTQL khóa 2017: https://goo.gl/Zhx7vi

 

Top