NGÀY HỘI NGHỀ NGHIỆP 2018

THÔNG BÁO

Một số nội dung Chương trình Ngày hội Nghề nghiệp năm 2018

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, thực hiện kế hoạch về công tác sinh viên, đáp ứng nhu cầu tìm việc của sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối và sinh viên đã tốt nghiệp, tạo cầu nối giữa Doanh nghiệp – Nhà trường – Sinh viên;

Căn cứ kế hoạch số 563/KH-ĐHM ngày 26 tháng 04 năm 2018 của nhà trường về việc tổ chức Hội thảo, tọa đàm hướng nghiệp, tư vấn việc làm đã được Ban giám hiệu phê duyệt;

Căn cứ kế hoạch số 652/KH-ĐHM ngày 14 tháng 05 năm 2018 của nhà trường về việc tổ chức Ngày hội Nghề nghiệp năm 2018 đã được Ban giám hiệu phê duyệt;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo một số nội dung các hoạt động của Chương trình Ngày hội Nghề nghiệp năm 2018 như sau:

1. Chương trình ngày hội nghề nghiệp ngày 15 tháng 07 năm 2018 (CƠ SỞ NGUYỄN KIỆM)

  • 7g00: Sinh viên đến tham dự và tham quan khu vực tuyển dụng (được cộng 05 điểm RLSV vào điều 3 – Học kỳ 3/2017-2018)
  • 8g00 – 10g300: Lễ Khai mạc (8g00 – 9g00) và Hội thảo hướng nghiệp: Con đường đi từ giảng đường đến việc làm tốt sau tốt nghiệp (9g00-10g30) (Hội trường Lầu 4) (được cộng 05 điểm RLSV vào điều 3 – Học kỳ 3/2017-2018)
  • 08g00 – 12g00: Tuyển dụng của các doanh nghiệp (tuyển toàn thời gian, bán thời gian và thực tập sinh)

2. Đối tượng tham gia

  • Khóa 2014, 2015 bắt buộc tham dự
  • Các khóa khác Khuyến khích tham gia

3. Hình thức đăng ký tham gia:

4. Một số lưu ý khi tham dự:

  • Đăng ký qua đường dẫn và đến tham dự đúng giờ.
  • Trang phục lịch sự, nghiêm túc, đeo thẻ sinh viên.
  • Chuẩn bị CV giới thiệu bản thân để ứng tuyển.

Trân trọng.

 

Top