CHUYÊN ĐỀ: QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ XUẤT BẢN WEBSITE

THÔNG BÁO: CHUYÊN ĐỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ XUẤT BẢN WEBSITE

Trình bày: Th.S Nguyễn Hữu Vĩnh

Công ty CP Công nghệ Asap

Thời gian:  15h, ngày 21/07/2018

Địa điểm: Phòng 105, (Nguyễn Kiệm)

Đối tượng tham gia: các bạn sinh viên và bắc buộc đối với sinh viên tham gia lớp "Ứng Dụng Web (DH17TH03)"

Chi tiết xem hình bên dưới

 

 

Top