THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

  • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019 
 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Gửi các bạn kế hoạch chi tiết hoạt động nghiên cứu khoa học

Sinh viên có nhu cầu tham gia, thực hiện bằng cách liên hệ với GVHD (giảng viên hướng dẫn) để được hướng dẫn chi tiết.

Hạn chót đăng ký đề tài: ngày 19 tháng 08 năm 2018

Nơi nhận: văn phòng Khoa CNTT

Hỗ trợ kinh phí:

   + Giai đoạn 1: đề tài được duyệt sẽ được hỗ trợ tối đa 6.000.000 (Sáu triệu đồng)

   + Giai đoạn 2: đề tài được gởi vào vòng chung kết cấp trường sẽ được duyệt 4.000.000 (Bốn triệu đồng)

*** Chú ý: Sinh viên có nhu cầu tham gia liên hệ gấp (để kịp tiến độ) với GVHD (giảng viên hướng dẫn) để được hướng dẫn chi tiết.

 

 

Top