DANH MỤC ĐỀ TÀI HỖ TRỢ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN NĂM 2018-2019

  • Danh mục đề tài hướng dẫn sinh viên của Thầy Tô Oai Hùng
    • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết bài toán N-Quuen.
    • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết bài toán về trò chơi nào đó mà sinh viên thích (cờ caro, cờ tướng, cờ vua, …)
    • Nhúng công cụ vào Eclipse để giúp người lập trình thao tác trực quan trong lập trình.
  • Danh mục đề tài hướng dẫn sinh viên của Cô Nguyễn Thị Mai Trang (download)
  • Danh mục đề tài hướng dẫn sinh viên của Cô Võ Thị Hồng Tuyết (download)

 

        *** Chú ý: Tất cả sinh viên lựa chọn đề tài đăng ký, liên hệ trực tiếp với GVHD.

 

 

Top