THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI THAM GIA GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NCKH EUREKA CẤP TP LẦN XX NĂM 2018

Thông báo kế hoạch triển khai cuộc thi giải thưởng Sinh viên NCKH EUREKA cấp TP lần XX năm 2018.

Tất cả các bạn sinh viên có đề tài nằm trong danh sách đính kèm và đạt từ 60đ trở lên điều có thể đăng ký tham dự (danh sách trong hồ sơ đính kèm bên dưới).

Deadline cho GVHD và Sinh viên chỉnh sửa nội dung nộp về khoa: ngày 12/09/2018

Mỗi đề tài tham dự cuộc thi được hỗ trợ 500.000 (vnđ) cho chi phí IN/ẤN
 
Hồ sơ tham dự và thể lệ chương trình các bạn xem thêm (xem file đính kèm bên dưới)
 
* Chú ý: các bạn liên hệ GV hướng dẫn để thực hiện đăng ký tham dự.
 

 

Top