THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GV HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2015 HỌC KÌ 3 NĂM HỌC 2017-2018 (CẬP NHẬT)

THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GV HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2015 HỌC KÌ 3 NĂM HỌC 2017-2018

Lưu ý:

- Sinh viên thực hiện đồ án môn học dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong vòng 10 tuần:

- Thời gian bắt đầu thực hiện đồ án từ ngày 30/07/2018 và kết thúc vào ngày 07/10/2018.

- Sinh viên nộp 2 bộ đồ án môn học tại văn phòng Khoa vào ngày 11, 12/10/2018

Mọi chi tiết sinh viên xem ơ đây: https://goo.gl/BDurXT

 

Top