Thông báo Về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện” chủ đề “Thị trường tài chính và Nhu cầu nhân lực trong thời kỳ hội nhập” - Ngày 31/03/2016

Thông báo Về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện” chủ đề “Thị trường tài chính và Nhu cầu nhân lực trong thời kỳ hội nhập” - Khách mời: Doanh nhân Đặng Văn Thành

Thông tin chi tiết Sinh viên vui lòng tham khảo tại đây:

1. Nội dung thông báo

2. Link đang ký tham dự

 

Top