THÔNG BÁO: HỌC BỔNG HESSEN CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC NĂM HỌC 2018-2019

 • HỌC BỔNG HESSEN CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC NĂM HỌC 2018-2019 
 

THÔNG BÁO

Về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 - 2019

 

     Căn cứ công văn số 3009/BGDĐT-HTQT ngày 19/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 - 2019.

     Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét trao học bổng như sau:

 1. Đối tượng: Sinh viên bậc Đại học hệ chính quy đang học tại trường.
 2. Số suất học bổng: 3 suất
 3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/8/2018
 4. Tiêu chí để được xét cấp học bổng:
 • Kết quả học tập Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 đạt từ 7,5 điểm trở lên.
 • Hoàn cảnh gia đình khó khăn, là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc các trường hợp khó khăn khác.
 • Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác.
 • Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông, các hình thức khác.
 1. Hồ sơ đăng ký xét học bổng:
 • Tờ khai thông tin cá nhân (theo mẫu).
 • Giấy chứng nhận kết quả học tập (theo mẫu).
 1. Cách thức xét học bổng:

      Xét hồ sơ sinh viên đủ tiêu chuẩn, nộp đúng thời hạn, xét điểm học tập từ cao xuống, tham gia hoạt động xã hội,...

Nếu được xét duyệt đủ điều kiện, mỗi sinh viên sẽ được nhận 12 tháng học bổng (12 tháng x 18 Euro = 216 Euro), được quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỉ giá quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Đề nghị các sinh viên có quan tâm thực hiện theo đúng tiến độ.

Trân trọng./.

chi tiết tại các mẫu đơn ở đây

 

Top