THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH CẬP NHẬT NGÀY 07-09-2019)

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 (CẬP NHẬT)

Danh sách sinh viên dự kiến (đã cập nhật) nhận học bổng: xem tại đây

Để thuận tiện cho việc thanh toán, sinh viên có tên trên danh sách nhận học bổng vui lòng truy cập tại https://goo.gl/forms/IOsoJHCpueEwNOzw1 để cung cấp những thông tin sau:
            + Mã số sinh viên
            + Họ và Tên
            + Số chứng minh nhân dân hoặc Số căn cước công dân
            + Số tài khoản (Chỉ áp dụng cho các tài khoản thuộc ngân hàng
Agribank, Đông Á, và Nam Á)

HẠN CHÓT SINH VIÊN CUNG CẤP THÔNG TIN:  TRƯỚC NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2018

***CHÚ Ý

-  Tài khoản ngân hàng Sinh viên cung cấp phải còn hoạt động, để biết chính xác tài khoản ngân hàng còn hoạt động hay không, các bạn sinh viên vui lòng ra trụ ATM, vấn tin tài khoản chụp hình tờ giấy thông tin đó và gửi về Khoa. Trường hợp tài khoản không còn hoạt động thì các bạn nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để mở lại số tài khoản nhé.

- Nếu sinh viên chưa có thẻ ngân hàng: Agribank, Đông Á, Nam Á.

    +  Đối với ngân hàng Nam Á, Sinh viên liên hệ tại số 203 Cách mạng tháng 8, Quận 3, Tp.HCM để được miễn phí tạo thẻ.

    +  Đối với ngân hàng khác Đông Á, Agribank Sinh viên tự liên hệ đăng ký.

- Các quy định về tiêu chí xét khen thưởng khuyến khích học tập các bạn tham khảo ở đây: http://ou.edu.vn/wp-content/uploads/2017/12/HBKKHT2017.pdf

- Kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên các bạn xem tại mục quản lý thông tin tại: http://diemrl.ou.edu.vn/181/

- Có ý kiến gì các bạn phản hồi lại khoa qua email:  thanh.mt@ou.edu.vn (TRƯỚC NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2018)

- Nếu sinh viên không cung cấp thông tin tài khoản trước ngày 05 tháng 09 năm 2018, thì xem như Sinh viên đó không nhận học bổng đợt này

 

Top