Thông báo Về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần X nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo Về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần X nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sinh viên tham khảo nội dung cụ thể:

 1. Thông báo Về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần X nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN nhiệm kỳ 2015 - 2020

2. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần X nhiệm kỳ 2015 - 2020

3. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Top