SỰ KIỆN: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

 • KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
 

SỰ KIỆN : KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

I. MỤC ĐÍCH:

 • Giao lưu chia sẻ trực tiếp với các lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công bước đầu để chia sẻ về khởi nghiệp, cơ hội và thách thức trong việc phát triển ý tưởng, hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp
 • Tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực giữa khoa và sinh viên, giữa sinh viên với nhau.

II. NỘI DUNG

     1. Thời gian – địa điểm - đối tượng:

 • Thời gian: 7h00 ngày 20 tháng 10 năm 2018
 • Địa điểm: Hội trường 602 CS Võ Văn Tần.
 • Đối tượng:  Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin (Bắt buộc), Quản trị kinh doanh, các Giảng viên, khách mời có quan tâm

     2. Nội dung chủ đề chia sẽ:

         2.1 Về Khởi nghiệp:

- Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp

- Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp và các chương trình ươm tạo tại TP.HCM

- Vai trò của Mentor trong các dự án khởi nghiệp.

- Bảo vệ sở hữu trí tuệ ý tưởng khởi nghiệp

- Kinh nghiệm khởi nghiệp

- Hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp

- Khởi nghiệp ở Việt Nam, lĩnh vực nào thích hợp?

         2.2 Về xu hướng – kỹ năng:

- Xu hướng công nghệ hiện tại và tương lai

- Những mảng ngành phổ biến trong CNTT

- Kỹ năng mềm trong ngành CNTT

- Chuẩn bị ứng tuyển hiệu quả/ Hồ sơ ứng tuyển/ Giao tiếp/ Trả lời phỏng vấn

- Phương pháp tự học/ Học ngoại ngữ

- Làm việc nhóm trong dự án CNTT

- Để thành công trong sự nghiệp

- Tư duy hệ thống

    3. Khung chương trình

 • 7h30 – 8h00: Đón khách/ Video Roadshow 2017
 • 8h00 – 8h10: Văn nghệ/ Khai mạc chương trình/ Giới thiệu đại biểu
 • 8h10 – 8h20: Đại diện Hội Tin học TPHCM phát biểu khai mạc; Đại diện Nhà trường phát biểu chào mừng
 • 8h20 – 8h40 Báo cáo Định hướng
 • 8h40 – 9h00 Báo cáo Khởi nghiệp
 • 9h00 – 9h20 Báo cáo Kỹ năng mềm
 • 9h20 – 9h40 Chia sẻ của CLB/TT hỗ trợ ươm tạo ý tưởng sinh viên trường (nếu có)
 • 9h40 – 10h40 Giao lưu giữa Sinh viên và diễn giả, khách mời
 • 10h40 – 11h30 Tổng kết chương trình, chụp hình lưu niệm/ Kết thúc chương trình

*** Chú ý:

SINH VIÊN THAM DỰ ĐƯỢC +5 ĐIỂM RÈN LUYỆN

 

Top