THÔNG BÁO: LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐỢT 2 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO

V/v lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV” – Đợt 2

NH 2018 - 2019 cho Tân SV khóa 2018

 

Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 13/8/2018 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2018 – 2019;

Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch sinh hoạt “Tuần Sinh hoạt công dân – SV” – Đợt 2 cho sinh viên khóa 2018 trong  năm học 2018 – 2019, cụ thể theo lịch sau:

1. Thời gian – địa điểm:

- Thời gian: dự kiến tổ chức trong khoảng từ ngày 17/10 - 02/11/2018

- Địa điểm:    + Hội trường 602, cơ sở 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM

                        + Cơ sở Bình Dương (khoa CNSH)

2. Đối tượng sinh viên: Tất cả sinh viên khóa 2018

3. Nội dung sinh hoạt:

3.1. Nội dung sinh hoạt trực tiếp (theo lịch ở mục 4. bên dưới).

- Chuyên đề 9: Lãnh đạo P.CTSV (60 phút)

- Chuyên đề 11: Tình hình an ninh trật tự - Phòng An ninh chính trị nội bộ PA03 - Công an Tp.HCM (60 phút)

- Chuyên đề 12: An toàn giao thông - Phòng CSGT - Công an Tp.HCM (90 phút)

Mỗi sinh viên phải tham gia sinh hoạt 01 buổi theo lịch được sắp xếp. Trong trường hợp sinh viên trùng lịch học hoặc bận việc đột xuất, có thể tham dự 01 buổi khác trong các buổi còn lại.

3.2. Nội dung sinh hoạt trực tuyến.

- Chuyên đề 10: Tình hình kinh tế-xã hội; nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu được đăng tải trên trang web của phòng Công tác sinh viên: http://ou.edu.vn/ctsv/

 

4. Lịch sinh hoạt cụ thể từng lớp:

- Buổi sáng: từ 07g30 – 11g15

- Buổi chiều: từ 13g15 – 17g00

STT

Khoa

Lớp

Thời gian học

Ghi chú

1

Công nghệ thông tin

DH18IM02
DH18IT01
DH18IT02

Sáng Thứ hai 22/10/2018

Hội trường 602 (HTA), Cơ sở 97 Võ Văn Tần

2

Công nghệ thông tin

DH18CS01
DH18IM01

Chiều Thứ sáu 26/10/2018

Hội trường 602 (HTA), Cơ sở 97 Võ Văn Tần

 

5. Công tác điểm danh và làm bài thu hoạch:

  • Sinh viên mang theo Sổ tay sinh viên để được đóng dấu “Hoàn tất nội sung sinh hoạt năm 1” và mang theo thẻ sinh viên để điểm danh và ký Giấy cam kết: Được cộng 5 điểm rèn luyện, không tham gia bị trừ 5 điểm rèn luyện trong Đánh giá kết quả rèn luyện HK 1 năm học 2018 - 2019 (Sinh viên nộp giấy cam kết cho lớp trưởng và gửi về Khoa).
  • Sinh viên bắt buộc phải làm 01 bài thu hoạch sau khi kết thúc đợt học này: hình thức bài trắc nghiệm online (trên web phòng Công tác sinh viên), nội dung liên quan đến các chuyên đề đã được trình bày trong cả 2 đợt sinh hoạt. Sinh viên theo dõi thông báo trên các trang thông tin của trường từ ngày 26-30/11/2018, để biết lịch làm bài thu hoạch.

Phòng Công tác sinh viên đề nghị các bạn sinh viên khóa 2018 thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

Rất mong các khoa phối hợp thông tin đến các lớp để sinh viên biết và thực hiện đầy đủ

Trân trọng./.

 

Top