THÔNG BÁO: THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NGOẠI TRÚ HỆ CHÍNH QUY

THÔNG BÁO

Về việc sinh viên thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú hệ chính quy

Học kỳ 1 Năm học 2018 – 2019

 

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm tăng cường công tác quản lý sinh viên, cập nhật cơ sở dữ liệu, phục vụ cho việc cung cấp thông tin đến Sinh viên, nay phòng Công tác sinh viên thông báo tất cả sinh viên hệ chính quy của Trường thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú Học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

  1. Hình thức thực hiện:

- Bước 1: Sinh viên website: sis.ou.edu.vn -> menu [TIỆN ÍCH] -> chọn [Đăng ký ngoại trú]

-   Bước 2: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống chọn mục:

Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/11/2018.

Sau thời gian này Sinh viên không đăng ký sẽ bị trừ 05 điểm đánh giá kết quả rèn luyện trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 và bị khóa mã số sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Phòng 215, 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3 – ĐT: 08.39302146) để được hướng dẫn.

Đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm thực hiện./.

 

Top