THÔNG BÁO: NỘP ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2015 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH (HK3 - 2017-2018)

THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2015 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

(HK3 NĂM 2017-2018)

  1. Sinh viên nhập thông tin nộp đồ án môn học trước ngày 17/10/2018 theo link sau:

https://goo.gl/8jkuyh

  1. Sinh viên nộp Đồ án môn học tại văn phòng khoa Công nghệ Thông tin gồm:
  • 2 quyển đồ án không in chương trình nguồn (source code)
  • 2 đĩa CD gồm:  file text, chương trình nguồn (source code)
  1. Cách trình bày Đồ án môn học:
  • Hình thức:                             (Theo mẫu – tham khảo tại văn phòng Khoa)

+Size chữ:                          13

+Font chữ:                         Times New Roman

+Lề trái:                             3 cm

+Lề phải, trên, dưới:         2 cm

  • Nội dung:

+Trang bìa.

+Lời cảm ơn.

+Mục lục.

+Nội dung Đồ án môn học

  1. Lịch nộp Đồ án môn học:         thứ Ba, thứ Tư 23, 24/10/2018
  2. Lịch chấm báo cáo Đồ án môn học (nếu có): thông báo trên web it.ou.edu.vn vào ngày 26/10/2018.

 

Top