THÔNG BÁO: KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2016 TRONG HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019

P Khoa CNTT tiến hành khảo sát ý kiến sinh viên ngành Khoa học Máy tính (KHMT), ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (HTTTQL) về cơ sở vật chất, tình hình học tập các môn học của học kì 1 năm học 2018 - 2019.

Đề nghị các bạn tham gia thực hiện khảo sát đầy đủ. Sinh viên thực hiện khảo sát sẽ được cộng điểm rèn luyện.

          *******Hạn chót thực hiện khảo sát ngày 17/10/2018**********

 

Khóa 2016:

Ngành KHMT khóa 2016: https://goo.gl/forms/RHjYUzXayIGahart1

Ngành HTTTQL khóa 2016: https://goo.gl/forms/usoTt9qR0D7WAt263

 

Top