THÔNG BÁO: VỊ TRÍ NGỒI CỦA SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI BUỔI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

Các em xem vị trí ngồi của Khoa để có sự chuẩn bị trước nhé.

 

Top