THÔNG BÁO: KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN NGÀNH KHMT, HTTTQL, CNTT VÀ HỆ LIÊN THÔNG HKI 1 NĂM HỌC 2018-2019

VP Khoa CNTT tiến hành khảo sát ý kiến sinh viên ngành Khoa học Máy tính (KHMT), ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (HTTTQL), ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) & Hệ liên thông đại học về cơ sở vật chất, tình hình học tập các môn học của học kì 1 năm học 2018 - 2019.

Đề nghị các bạn tham gia thực hiện khảo sát đầy đủ.

Sinh viên thực hiện khảo sát sẽ được cộng điểm rèn luyện.

Hạn chót thực hiện khảo sát ngày 30/10/2018.

Khóa 2018:
Ngành KHMT khóa 2018: https://goo.gl/forms/m41aaSjzMEk32QfC2
Ngành HTTTQL khóa 2018: https://goo.gl/forms/xI1nWb586VWw74Xs1
Ngành CNTT khóa 2018: https://goo.gl/forms/opRNJEKmp2eTmoI42

 

 

Top