THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CHUYỂN KHOẢN HỌC BỔNG TUYỂN SINH KHÓA 2018 HỌC KÌ 1 NĂM 2018-2019

THÔNG BÁO

Về việc chuyển khoản học bổng Tuyển sinh năm 2018 (Khóa 2018)

Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019

Căn cứ Quyết định 1189/QĐ-ĐHM ngày 02/7/2018 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Tuyển sinh đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học Khóa 2018 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

  Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-ĐHM, ngày 10/9/2018 về việc công nhận danh sách trúng tuyển – nhập học Kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2018 – Hệ đào tạo Chính quy của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến những sinh viên đã nộp hồ sơ học bổng Tuyển sinh năm 2018 (học bổng Thủ khoa, học bổng Á khoa, học bổng Thủ khoa ngành, học bổng Tuyển thẳng, học bổng Hợp tác, học bổng Tiếp sức tài năng, học bổng Thí sinh có thành tích cao 100%, 70%, 50%) về việc chuyển khoản học bổng, cụ thể như sau:

- Sinh viên nhận thẻ Ngân hàng Nam Á thông qua Ban cán sự lớp (lớp trưởng hoặc lớp phó): Dự kiến nhận từ 01/12/2018.

- Nhà trường sẽ chuyển khoản học bổng cho sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019: Dự kiến từ ngày 20/12/2018.

   Đề nghị các sinh viên có quan tâm thực hiện tinh thần thông báo này.

   Trân trọng./.

 

Top