THÔNG BÁO: THAM GIA BUỔI GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC OXFORD BROOKES VÀ ACCA

THAM GIA BUỔI GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC OXFORD BROOKES VÀ ACCA
Chào các bạn sinh viên,
Oxford Brookes University là một trong những trường Đại học ứng dụng hàng đầu Anh Quốc.
Sắp tới, Trường Đại học Mở TPHCM và Oxford Brookes University sẽ có những chương trình liên kết, hợp tác trong đào tạo. Ngày 05/11/2018, Trường Đại học Mở TPHCM sẽ tổ chức một buổi giao lưu với đại diện Oxford Brookes University về những định hướng trong việc đào kế toán, kiểm toán, tài chính,... để giúp sinh viên có cơ hội được học tập tại những Trường đại học hàng đầu Châu Âu.

1. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM: • 15.00 – 17.00, Thứ hai ngày 05/11/2018. • Trường Đại học Mở TP.HCM, Hội trường lầu 6 cơ sở 97 Võ Văn Tần.

2. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Sinh viên kế toán, kiểm toán, tài chính các khoa Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Đào tạo Đặc biệt và sinh viên khác có nhu cầu.

3. SINH VIÊN THAM DỰ TẠI ĐÂY

Đề nghị sinh viên quan tâm thực hiện.

 

Top