THÔNG BÁO: KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN HKII NĂM HỌC 2018-2019

VP Khoa CNTT tiến hành khảo sát ý kiến sinh viên ngành Khoa học Máy tính (KHMT), ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (HTTTQL), ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) &  Hệ liên thông đại học về cơ sở vật chất, tình hình học tập các môn học của học kì 2 năm học 2018 - 2019.

 

Đề nghị các bạn tham gia thực hiện khảo sát đầy đủ.

Sinh viên thực hiện khảo sát sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện.

Hạn chót thực hiện khảo sát ngày 06/03/2019.

Khóa 2015:

Ngành KHMT: https://goo.gl/forms/bVTATfcx22FbV2Fu1

Ngành HTTTQL: https://goo.gl/forms/THWq9OIxvLd729562

Khóa 2016:

Ngành KHMT: https://goo.gl/forms/73bVyS8IKX3Ppzli1

Ngành HTTTQL: https://goo.gl/forms/qdbT8iqGJbqYIms93

Khóa 2017:

Ngành KHMT: https://goo.gl/forms/oUYRQWC63VGBMW9u1

Ngành HTTTQL: https://goo.gl/forms/XHq49zDLfDvKF1At2

Khóa 2018:

Ngành KHMT: https://goo.gl/forms/rRmqC97drIZWpA452

Ngành HTTTQL: https://goo.gl/forms/iVZMqG0KPppn8DoJ3

Ngành CNTT: https://goo.gl/forms/JkGLooyCbyE5dNiN2

 

Top