THÔNG BÁO: GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGUYÊN LÝ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BIG DATA

Chuyên đề: "Giới thiệu về các nguyên lý xây dựng hệ thống Big Data"
- Báo cáo viên: Ông Nguyễn Tấn Triều (Trưởng phòng công nghệ quảng cáo công ty Blueseed.TV - cựu sinh viên khoa CNTT Trường Đại học Mở)
- Thời gian: 14g00 thứ Tư ngày 7/11/2018
- Địa điểm: Phòng NK.004, 371 Nguyễn Kiệm, Q.GV
- Đối tượng tham dự: sinh viên lớp DH16TK01 (TK61) , DH16TH01 (TH61)

 

 

Top