THÔNG BÁO: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP VÀ HƯỚNG NGHIỆP NGÀNH HTTQL

Chuyên đề: Các Hệ Thống Thông Tin trong doanh nghiệp và Hướng nghiệp ngành HTTTQL.
Báo cáo viên: Ông Phan Công Chính (Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Toàn Cầu)

Thời gian: 13g30 thứ Sáu ngày 09/11/18

Địa điểm: phòng NK.004 - 371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp

Đối tượng tham dự: sinh viên lớp DH16TK01 (TK61) và sinh viên có quan tâm

 

Top