THÔNG BÁO: WORKSHOP VỀ HƯỚNG ĐI DÀNH CHO BIG DATA VÀ AI NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2018

 • WORKSHOP VỀ HƯỚNG ĐI DÀNH CHO BIG DATA VÀ AI
 

Workshop “Hướng Đi Dành Cho Big Data và AI”

1. Thời gian – địa điểm - đối tượng:

 

 • Thời gian: 7h30 ngày 24 tháng 11 năm 2018
 • Địa điểm: Hội trường, 371 Cơ sở Nguyễn Kiệm.
 • Đối tượng: Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, đối tượng có quan tâm.

 

2. Nội dung

2.1 Các chủ đề chia sẻ:

 • Big Data – Ứng dụng trong kinh doanh.
 • AI – Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam

2.2 Khung chương trình

 • 8h00 – 8h30: Đón khách/ Video Roadshow 2017
 • 8h30 – 8h50: Văn nghệ/ Khai mạc chương trình/ Giới thiệu đại biểu
 • 8h50 – 9h00: Đại diện Khoa Công nghệ thông tin và đại diện B4U phát biểu
 • 9h00 – 10h15: Workshop 1 – Big Data - Ứng dụng trong kinh doanh
 • 10h15– 11h45: Workshop 2 – AI và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam

 

Top