THÔNG BÁO: LỊCH SINH HOẠT TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH CHO KHOÁ 2017

THÔNG BÁO

V/v lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2018 – 2019 – KHÓA 2017

 

Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 13/8/2018 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2018 – 2019;

Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch sinh hoạt “Tuần Sinh hoạt công dân – SV” –cho sinh viên khóa 2017 trong  năm học 2018 – 2019, cụ thể theo lịch sau:

1. Thời gian – địa điểm:

- Thời gian: từ ngày 12/03 - 30/03/2019

- Địa điểm:    + Hội trường 602, cơ sở 97 Võ Văn Tần, Quận 3 (Ưu tiên khoa Đào tạo đặc biệt và khoa Quản trị kinh doanh)

                        + Cơ sở Bình Dương (Chỉ dành cho khoa CNSH – Mã nhóm lớp 1704)

                        + Hội trường lầu 4 – Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm (Các khoa còn lại)

2. Đối tượng sinh viên: Tất cả sinh viên khóa 2017

3. Nội dung thực hiện:

3.1. Nội dung:

- Chuyên đề 14: Công tác sinh viên và các quy định, quy chế mới của nhà trường; tìm hiểu tài liệu online đăng trên trang web Phòng Công tác sinh viên – mục Chia sẻ tài liệu SHCD

- Chuyên đề 15: Chuyên đề trang bị Kỹ năng mềm (120 phút)

3.2. Hướng dẫn đăng ký:

- Mỗi sinh viên phải tham gia sinh hoạt 01 buổi. Sinh viên lựa chọn lịch sinh hoạt phù hợp (01 trong 12 buổi của khóa 2017) với thời khóa biểu chính khóa của mình.

- Đăng ký lịch sinh hoạt: cùng thời điểmcách thức như đăng ký môn học trực tuyến HK2/2018-2019.

- Vào trang Đăng ký môn học trực tuyến.

- Chọn thẻ: Sinh hoạt công dân, trong mục “Chọn khoa”

- Mã môn học: SHCD2017

- Mã nhóm lớp: từ 1701 - 1712

4. Lịch sinh hoạt cụ thể từng nhóm lớp:

- Buổi sáng: từ 08g00 – 10g15

- Buổi chiều: từ 13g30 – 15g45

- Lưu ý: Sinh viên đi sinh hoạt theo khung thời gian này. (Thời gian mỗi buổi trên lịch đăng ký môn học chỉ tham khảo)

Nhóm

Ngày

Buổi

Tiết

Số lượng

Mã nhóm

Ghi chú

1

25/3/2019

Sáng

3

350

1701

HT602, VVT

2

25/3/2019

Chiều

3

350

1702

HT602, VVT

3

12/3/2019

Sáng

3

350

1703

HT602, VVT

4

28/3/2019

Chiều

3

150

1704

Bình Dương (K.CNSH: 17SH01, 17SH02, 16YD01 )

5

26/3/2019

Sáng

3

270

1705

HT lầu 4, NK

6

26/3/2019

Chiều

3

270

1706

HT lầu 4, NK

7

27/3/2019

Sáng

3

270

1707

HT lầu 4, NK

8

27/3/2019

Chiều

3

270

1708

HT lầu 4, NK

9

29/3/2019

Sáng

3

270

1709

HT lầu 4, NK

10

29/3/2019

Chiều

3

270

1710

HT lầu 4, NK

11

30/3/2019

Sáng

3

270

1711

HT lầu 4, NK

12

30/3/2019

Chiều

3

270

1712

HT lầu 4, NK

 

 

5. Công tác điểm danh và làm bài thu hoạch:

  • Sinh viên mang theo thẻ sinh viên để điểm danh khi tham dự.
  • Sinh viên được cộng 10 điểm rèn luyện khi tham dự sinh hoạt đầy đủ; không tham gia bị trừ 10 điểm rèn luyện trong Đánh giá kết quả rèn luyện HK 2/2018 - 2019.
  • Sinh viên bắt buộc phải làm 01 bài thu hoạch sau khi kết thúc đợt học:

+ Hình thức bài trắc nghiệm online (trên web phòng Công tác sinh viên);

+ Nội dung liên quan đến các chuyên đề đã được trình bày, các thông tin quy chế, quy định chung của trường (tài liệu trên trang web phòng Công tác sinh viên và Sổ tay sinh viên).

+ Sinh viên theo dõi thông báo hướng dẫn làm bài thu hoạch trên các trang thông tin của trường sau khi kết thúc đợt học 01 tuần (khoảng ngày 15/04/2019).

+ Sinh viên được cộng 04 điểm rèn luyện khi đạt điểm đạt của bài thu hoạch; không thực hiện bị trừ 04 điểm rèn luyện trong Đánh giá kết quả rèn luyện HK 2/2018 - 2019.

Phòng Công tác sinh viên đề nghị các bạn sinh viên khóa 2017 thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

Rất mong các khoa phối hợp thông tin đến các lớp để sinh viên biết và thực hiện đầy đủ

Trân trọng./.

 

Top