THÔNG BÁO: NỘP ĐƠN XÉT ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2015 ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN CÒN NỢ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH

THÔNG BÁO

V/V NỘP ĐƠN XÉT ĐIỀU KIỆN

LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2015

ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN CÒN NỢ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH

 

Để chuẩn bị cho đợt làm Khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2015 ngành Khoa học máy tính, ngành Hệ thống thông tin quản lý vào học kỳ 2 năm học 2018 -2019;

Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) thông báo đến các sinh viên khóa 2015 còn nợ Chứng chỉ Tiếng Anh nếu có nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp:

  1. Liên hệ văn phòng khoa (phòng 401, số 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Q.1) từ ngày 5/12/2018 đến hết ngày 11/12/2018 để nộp đơn xét điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp (DOWNLOAD MẪU Ở ĐÂY).
  2. Sau ngày 11/12/2018, Khoa CNTT sẽ tập hợp danh sách sinh viên còn nợ Chứng chỉ Tiếng Anh có nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp gởi phòng Quản Lý Đào tạo xét duyệt và không giải quyết bổ sung cho các trường hợp nộp đơn trễ.
  3. Dự kiến thông báo danh sách sinh viên hệ Đại học khóa 2015 được làm Khóa luận tốt nghiệp vào ngày 20/12/2018  

VP. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top