THÔNG BÁO: CẬP NHẬT THÔNG TIN SỐ TÀI KHOẢN CHO VIỆC THANH TOÁN NCKH SINH VIÊN NĂM 2018-2019 GIAI ĐOẠN 1

Căn cứ quyết định đề tài NCKH đã được phê duyệt (file đính kèm)
 
Thông báo đến các chủ nhiệm đề tài về việc cung cấp tài khoản ngân hàng để Phòng HT&QL Khoa học thực hiện thanh toán kinh phí đề tài NCKH Sinh viên đợt 1 theo link sau:
 
Chú ý: Chủ nhiệm đề tài vui lòng cung cấp số tài khoản của mình cùng các thành viên.
 

 

Top