THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KKHT HK 3 NĂM HỌC 2017-2018 CẬP NHẬT NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN

NHẬN HỌC BỔNG HK3 NĂM HỌC 2017-2018

(cập nhật ngày 15 tháng 01 năm 2019)

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khóa 2015: xem tại đây

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khóa 2016: xem tại đây

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khóa 2017: xem tại đây

Chú ý: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18 tháng 01 năm 2019, SINH VIÊN CÓ THẮC MẮC VUI LÒNG PHẢN HỒI LẠI THEO LINK TẠI ĐÂY

Sau ngày kể trên, Khoa sẽ không giải quyết bất kì khiếu nại gì thêm.

 

Top