THÔNG BÁO: NỘP ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2017 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH (HK1 NĂM 2018-2019)

THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2017
 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
(HK1 NĂM 2018-2019)

1. Sinh viên nhập thông tin nộp đồ án môn học trước ngày 30/01/2019 theo link sau:https://goo.gl/8jkuyh

2. Sinh viên nộp Đồ án môn học tại văn phòng khoa Công nghệ Thông tin gồm:

  • 2 quyển đồ án không in chương trình nguồn (source code)
  • 2 đĩa CD gồm:  file text, chương trình nguồn (source code)

3. Cách trình bày Đồ án môn học:

  • Hình thức:  (Theo mẫu – tham khảo tại văn phòng Khoa)

+Size chữ:                          13
+Font chữ:                         Times New Roman
+Lề trái:                             3 cm
+Lề phải, trên, dưới:         2 cm

  • Nội dung:

+Trang bìa.
+Lời cảm ơn.
+Mục lục.
+Nội dung Đồ án môn học

4. Lịch nộp Đồ án môn học:         thứ Tư, thứ Năm 20, 21/02/2019

5. Lịch chấm báo cáo Đồ án môn học (nếu có): thông báo trên web it.ou.edu.vn vào ngày 22/02/2019.

Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2019.

VP. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top