THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2017 HK2 NĂM HỌC 2018-2019

Văn phòng khoa Công Nghệ Thông Tin thông báo đến tất cả các sinh viên hệ Liên thông Đại học khóa 2017 ngành Khoa học máy tính về việc triển khai đợt thực tập tốt nghiệp (TTTN) vào học kỳ 2 năm học 2018-2019 (từ tháng 01/2019 đến hết tháng 04/2019). Đây là khâu quan trọng trong chương trình đào tạo nhằm giúp sinh viên tiếp thu kiến thức mới, vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để giải quyết các vấn đề thực tế. Ngoài ra cũng qua đợt thực tập này sinh viên sẽ tạo được những quan hệ mới, biết làm việc trong một tập thể đa dạng, trong đó, yếu tố "quan hệ giữa người với người" luôn luôn được trân trọng. Vì vậy, Khoa yêu cầu các sinh viên phải hết sức lưu ý và thực hiện nghiêm túc đợt thực tập tốt nghiệp

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 • Vào học kỳ cuối của khóa học, sinh viên được đi thực tập tốt nghiệp nếu không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Sinh viên xem TTTN như là một môn học và phải đóng học phí môn TTTN theo quy định của trường.

 

II. KẾ HỌACH & HÌNH THỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP.

 • Sinh viên chủ động tự tìm chỗ thực tập từ ngày 23/01/2019 đến hết ngày 24/02/2019.
 • Từ ngày 25/02/2019 đến 26/02/2019, sinh viên báo tên, địa chỉ cơ quan sẽ đến thực tập và xin giấy giới thiệu đi thực tập tốt nghiệp.
 • Sinh viên điền thông tin Phiếu thực tập tốt nghiệp TẠI ĐÂY.

https://docs.google.com/forms/d/1cde1zepHzwyAPU4VwRUtyRBrCKz8suA6RklJ7keH4YM/edit

 • Sinh viên kiểm tra lại thông tin cơ quan thực tập tốt nghiệp vào ngày 27/02/2019 trên website it.ou.edu.vn. Nếu có thay đổi thông tin vui lòng liên hệ văn phòng Khoa qua điện thoại 3838.6603 hoặc qua email anh.phch@ou.edu.vn trong ngày 27,28/02/2019.

         Trong trường hợp sinh viên không thể tự liên hệ được chỗ thực tập, phải thông báo với văn phòng Khoa để được hỗ trợ trước ngày 24/02/2019.

 • Nhận giấy giới thiệu tới cơ quan thực tập tốt nghiệp tại văn phòng Khoa CNTT ngày 01/03/2019 (nếu cần). Công bố danh sách chính thức sinh viên được đi TTTN và danh sách giáo viên hướng dẫn sinh viên TTTN vào ngày 28/02/2019
 • Thời gian TTTN là 08 tuần lễ từ 11/03/2019 đến 05/05/2019.
 • Sinh viên phải báo cáo tiến độ công việc đã thực hiện theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn thực tập.
 • Cuối đợt thực tập phải nộp bài thu họach báo cáo nội dung công việc đã thực tập có xác nhận của cơ quan thực tập và giáo viên hướng dẫn.
  • Thời gian nộp Thu hoạch TTTN: Sinh viên trực tiếp nộp 01 (một) bản thu hoạch TTTN về Văn phòng khoa vào ngày 14, 15/05/2019.

III. NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tùy theo mỗi hướng chuyên ngành mà giáo viên hướng dẫn sẽ có đề cương cụ thể để sinh viên căn cứ vào đó mà thực hiện. Nội dung thực tập còn tùy thuộc vào địa điểm, cơ quan mà sinh viên đã tham gia trong thời gian thực tập.

IV. VIẾT THU HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Hình thức và nội dung Thu hoạch TTTN được quy định như sau:

                                                                                            Tp.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2019

            VP KHOA CNTT

 

Top