THÔNG BÁO: THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019
 
Văn phòng Khoa CNTT xin thông báo đến quý Chủ nhiệm đề tài thời gian nộp báo cáo đề tài hạn chót: ngày 25 tháng 03 năm 2019

Nơi nhận: Văn phòng Khoa CNTT

Đề nghị chủ nhiệm đề tài thực hiện theo đúng quy định

 

 

 

 

Top