Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Truyền thống Sinh viên lần thứ XVII Năm học 2015 - 2016

Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Truyền thống Sinh viên lần thứ XVII Năm học 2015 - 2016

Phòng Công tác sinh viên thông báo kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Truyền thống Sinh viên lần thứ XVII Năm học 2015 - 2016

Mọi chi tiết sinh viên vui lòng tham khảo tại đây

 

Top