THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 

NĂM HỌC 2018/2019

Thời gian học: từ 17/06/2019 đến 01/09/2019 (11 tuần)

A. Thời gian đăng ký môn học trực tuyến:

+ Từ 9h 29/04 - 05/05: Sinh viên Bằng thứ 2 và Liên thông ĐH đăng ký (ĐỢT 1)

(Tất cả sinh viên từ khóa 2018 trở vế trước)

+ Từ 9h 06/05 - 12/05: Sinh viên khóa 2018 đăng ký (ĐỢT 1)

(Được đăng ký môn học của các khối lớp khóa: 2018)

+ Từ 9h 13/05 – 19/05: Sinh viên khóa 2017 đăng ký (ĐỢT 1)

(Được đăng ký môn học của các Khóa: 2017; 2018)

+ Từ 9h 20/05 - 26/05: Sinh viên khóa 2016 đăng ký (ĐỢT 1)

(Được đăng ký môn học của các Khóa: 2016; 2017; 2018)

+ Từ 9h 27/05 - 05/06: Tất cả sinh viên được đăng ký (ĐỢT 2)

(Được đăng ký môn học của các Khóa: 2015; 2016; 2017; 2018)

+ Từ 9h 06/06 - 09/06: Tất cả sinh viên và đăng ký môn học cải thiện điểm (ĐỢT 3)

(Được đăng ký các môn học có điểm đã đạt >=5.0)

B. Đăng ký bổ sung đối với môn học có điểm(<5.0) sau ngày 10/06/2019:

+ Từ 17/06/2019 đến 28/06/2019: Liên hệ đăng ký trực tiếp tại phòng QLĐT - P.005 (Chỉ giải quyết cho sinh viên không bị khoá mã số và không vi phạm quy định)

C. Thời gian in phiếu nộp tiền và hoàn tất học phí:

+ Từ 17/06/2019 - 22/07/2019: Đối với tất cả các môn học.

- Không giải quyết điều chỉnh thời khóa biểu, hủy bỏ các môn học đã đăng ký trực tuyến

- Sinh viên không đăng ký lại những môn học chưa có kết quả thi trong học kỳ 2 – NH:18/19

- Yêu cầu sinh viên xem và học theo Thời khóa biểu học cá nhân cập nhật từ ngày

12/06/2019 tại website http://SIS.OU.EDU.VN

     - Thời gian giải quyết mở mã số sinh viên học kỳ 3 – NH 18/19: Từ 25/03/2019 - 03/06/2019

 

Top