THÔNG BÁO: VỀ VIỆC KHÓA VÀ MỞ MÃ SỐ SINH VIÊN (MSSV) HỌC KỲ III NH 2018-2019

THÔNG BÁO

Về việc khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ III/2018-2019

Căn cứ Điều 14 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết  định số 2026/QĐ-ĐHM ngày 20/12/2016 về việc tạm dừng học tập các sinh viên: tự ý  bỏ học không lý do một học kỳ; không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của nhà trường; vi phạm kỷ luật đến mức tạm dừng học tập...

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019; Phòng Quản lý Đào tạo khóa MSSV Học kỳ II/2018-2019 từ ngày 12/03/2019 đối với các sinh viên đóng học phí trễ hạn các môn học thực hành và các môn học lý thuyết. Để chuẩn bị cho công tác đăng ký môn học trực tuyến Học kỳ III/2018-2019, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo Quy trình mở mã số sinh viên như sau:

1. Đối tượng cần mở mã số sinh viên:

- Sinh viên đã xin bảo lưu học tập;

- Sinh viên đóng học phí HK II/2018-2019 sau ngày 22/02/2019;

- Sinh viên tự ý nghỉ học tối thiểu 1 học kỳ;

- Sinh viên hết thời hạn kỷ luật.

2. Quy trình mở mã số sinh viên

- Sinh viên kiểm tra tình trạng khóa MSSV trên website trường theo đường  dẫn :http://sis.ou.edu.vn/(vào Mục tiện ích – Kiểm tra khóa MSSV, chọn năm học – học kỳ để kiểm tra tình trạng MSSV)

- Trường hợp bị khóa MSSV do đóng học phí trễ hạn: Sinh viên nộp đơn yêu cầu mở MSSV kèm theo biên lai đóng học phí (bản photo).

- Trường hợp bảo lưu học tập: Sinh viên nộp đơn đề nghị được tiếp tục học tập kèm theo giấy báo tạm dừng học tập do phòng Quản lý đào tạo cấp.

 - Trường hợp tự ý nghỉ học nhiều học kỳ (2 học kỳ trở lên): Sinh viên nộp đơn yêu cầu mở MSSV kèm theo giấy xác nhận không vi phạm pháp luật, hạnh kiểm bản thân tại địa phương.

- Trường hợp hết thời gian bị kỷ luật: Phòng Quản lý đào tạo sẽ tự động mở MSSV theo quyết định xóa kỷ luật từ phòng Công tác sinh viên trong học kỳ sinh viên hết hạn kỷ luật

 

3. Địa điểm liên hệ

- Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý đào tạo (Tầng trệt, phòng 005 –  Bộ phận tiếp Sinh viên) để làm thủ tục mở MSSV.

- Thời gian giải quyết mở MSSV cho học kỳ III/2018-2019: Từ ngày  25/03/2019 – 03/06/2019. (thời gian mở MSSV 03 ngày không kể ngày nhận đơn, thứ  7, chủ nhật và ngày lễ). Sau ngày hẹn mở MSSV, sinh viên tự kiểm tra kết quả mở  MSSV trên website trường theo đường dẫn : http://sis.ou.edu.vn/ (vào Mục tiện ích – Kiểm tra khóa MSSV).

- Mọi thắc mắc về kết quả mở MSSV, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý đào tạo (Tầng trệt, phòng 005 – Bộ phận tiếp Sinh viên) để được hướng dẫn giải quyết.

- Điện thoại liên hệ: 028.39300072; 028.39300210 bấm số nội bộ (500).
 

 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

                            (đã ký)

                               Lê Thị Vũ Anh

 

Top