THÔNG BÁO: HÌNH THỨC NỘP BÁO CÁO ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO HÌNH THỨC NỘP BÁO CÁO ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ theo kế hoạch 931/KH-ĐHM, và quyết định phê duyệt đề tài 2364/QĐ-ĐHM.

Căn cứ công văn số 107/HT&QLKH về việc nhắc nộp BCTK đề tài SVNCKH cấp Trường năm học 2018-2019

Văn phòng Khoa CNTT thông báo đến chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo tổng kết theo kế hoạch sau:

Hình thức: 5 quyển báo cáo tổng kết, và 1 bộ file mềm (Cách trình bày theo Mẫu NC-SV-04, Mẫu A, Mẫu B, Mẫu C, Mẫu D)

Thời gian: Từ nay đến hết ngày 25 tháng 03 năm 2019.

Nợi nhận: VP Khoa CNTT (Thầy Thành)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email: thanh.mt@ou.edu.vn hoặc điện thoại: 0989.680.779 (Thầy Thành)

 

Top