THÔNG BÁO: TRUNG TÂM TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP GIỚI THIỆU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 4 NĂM 2019

Trung tâm Hướng nghiệp và tư vấn việc làm gửi các em thông tin tuyển dụng tháng 3 và tháng 4 2019 như sau:
 

Chức danh

Link ứng tuyển

Nhân viên IT - Công ty Ceres

http://bit.ly/ITCeres

Nhân viên triển khai phần mềm ERP - Công ty CP Phần mềm ROSY

http://bit.ly/trienkhaiphanmemRosy

Các em có quan tâm vui lòng truy cập link thông tin việc làm và nhanh chóng ứng tuyển. Để tìm hiểu thêm các thông tin việc làm khác, các em vui lòng tham khảo cổng thông tin việc làm của trường tại http://vieclam.ou.edu.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi 

 

Top